Archwilio

Iechyd a Lles

Mae pob un ohonom yn troedio llwybr iechyd a lles personol; mae’n rhan o fywyd bob dydd.

Wrth i wleidyddion ledled y byd droi at bresgriptiwn cymdeithasol i ymateb i bandemig byd-eang, systemau gofal a phoblogaeth sy'n heneiddio, mae'n dod i siapio ein bywydau bob dydd, sut all celf lywio trafodaethau am iechyd a lles?

Mae’r gweithiau celf isod yn adrodd hanes iechyd a lles mewn ffyrdd gwahanol. Gall celf gynnig lle i feddwl, myfyrio ac ystyried. Sut mae’r gweithiau celf hyn yn cymharu i’ch profiadau chi o iechyd a lles?
 


Gweithiau celf

Odundo, Magdalene
© Magdalene A N Odundo/Amgueddfa Cymru - Museum Wales
FRANCK, Martine
© Martine Franck/MAGNUM Photos/Amgueddfa Cymru
BARNARD, Lisa
© Lisa Barnard/Amgueddfa Cymru - Museum Wales
MAYBIN, Edith
©Edith Maybin/Amgueddfa Cymru - Museum Wales
AYRES, Gillian
© Ystâd Gillian Ayres/Amgueddfa Cymru
HUGONIN, James
© James Hugonin/Amgueddfa Cymru - Museum Wales
SUTHERLAND, Graham
© Ystâd Graham Sutherland/Amgueddfa Cymru
TURRELL, James
© James Turrell/Amgueddfa Cymru - Museum Wales
BOWEN, John
© John Bowen/Amgueddfa Cymru - Museum Wales
KJARTANSSON, Ragnar
© Ragan Kjartansson/Amgueddfa Cymru

Erthyglau