Darllenwch, gwyliwch, gwrandewch

Dyma gyfle i ddarganfod ystod eang o erthyglau a fideos sy’n berffaith ar gyfer saib 5-munud neu’n cynnig y cyfle i ymchwilio’n ddyfnach i amrywiaeth o bynciau wedi’u cysylltu â chelf gyfoes. O erthyglau neu fideos am artistiaid a gweithiau celf, i arddangosfeydd nodedig, ymatebion creadigol a gwybodaeth am wahanol brojectau, dewch i edrych ar gyfraniadau o ar draws Gymru.

Cynfas yw’ch lle chi i ddod o hyd i gyfraniadau, sgyrsiau, a safbwyntiau ar gelf gyfoes.

FLANAGAN, Barry, Ysgyfarnog Nijinsky Fach © Ystâd yr Artist / Bridgeman 
Cerflunwaith Prydeinig Newydd yr wythdegau
Jennifer Dudley, Curadur Rheoli Casgliadau Celf a Hygyrchedd – Amgueddfa Cymru
20 Tachwedd 2023
Toredig Ond Prydferth
Apekshit Sharma, Intern Curadurol
14 Tachwedd 2023
Y Telynorion Dall: Golwg o’r Newydd
Steph Roberts
1 Tachwedd 2023
Erthygl Dysgu
Beth sy’n bosib ei wneud mewn oriel?
Sean Kenny, Uwch Swyddog Addysg - Amgueddfa Cymru
5 Ebrill 2023
Dwylo ar Dreftadaeth: Codi’r Llen ar Gaffael
Neil Lebeter ac Umulkhayr Mohamed
12 Chwefror 2023
Rheolau Celf? Sgwrs gyda’r artist Caroline Walker
Carys Tudor, Curadur Digidol – Celf, Amgueddfa Cymru
12 Chwefror 2023
Erthygl Dysgu
Siarad â Phlant am Gelf
Sian Lile Pastore
11 Chwefror 2023

Rhifynnau Cynfas

Rhifyn 10: Ffasiwn

Nodyn Golygyddol
Ffasiwn
Charlotte James
16 Tachwedd 2022
All The Men Were Suffering From Dust
Ffian Jones a Siôn Marshall-Waters
17 Tachwedd 2022
Bu weithiau heb haf; ni bu erioed heb wanwyn
Laurie Broughton
22 Tachwedd 2022
Boyos
Megan Winstone
22 Tachwedd 2022
Coflaid Cynnes
Ophelia Dos Santos
28 Tachwedd 2022

Rhifyn 9: Cynaliadwyedd

Nodyn Golygyddol
Helo Dyfan Helo Esyllt
Dyfan ac Esyllt Lewis
25 Gorffennaf 2022
Torri i mewn i’r Llysieufa
Heledd C. Evans a Rosey Brown
25 Gorffennaf 2022
Breuddwydio mewn gerddi
Grug Muse
25 Gorffennaf 2022

Rhifyn 8: Creu Gwaith Newydd – Artistiaid yn Ymateb i Nawr

Nodyn Golygyddol
Creu Gwaith Newydd: Artistiaid yn Ymateb i Nawr
Amgueddfa Cymru a Cyngor Celfyddydau Cymru
20 Rhagfyr 2021
Myfyrio ar Covid
Jo-Anna Duncalf
15 Rhagfyr 2021
She let me play the organ
Mia Roberts
15 Rhagfyr 2021
Map Gwead
Philip Cheater
15 Rhagfyr 2021
Bydolwg
Geraint Ross Evans
15 Rhagfyr 2021
Ti'n meddwl bo nhw'n gwybod bo ni'n Hoyw?
Dafydd Williams
15 Rhagfyr 2021
Y Cylch Brad
João Saramago
15 Rhagfyr 2021

Rhifyn 7: Grym, Arian a Diwylliant Gweledol

Nodyn Golygyddol
Grym, Arian a Diwylliant Gweledol
Beau W. Beakhouse a Sadia Pineda Hameed
24 Tachwedd 2021
Darlunio, Gwerin a Dyngarwch
Jon Doyle
24 Tachwedd 2021
Ymateb i'r Pastwn Plismon
She Elloise
24 Tachwedd 2021
Gwaith Celf fel Gwaith: Herio Llafur
Stephen Heinson
24 Tachwedd 2021

Rhifyn 6: Celf a Cherddoriaeth

Nodyn Golygyddol
Celf a Cherddoriaeth
Emma Daman Thomas
19 Gorffennaf 2021
Pan ddaeth Warhol i Fangor
Kieran Owen
19 Gorffennaf 2021
O Fargam i Valletta
Francesca Dimech
19 Gorffennaf 2021
Ouroboros
Madame Ceski
19 Gorffennaf 2021
Eryri, 1989
Sweet Baboo
19 Gorffennaf 2021

Rhifyn 5: Cynefin

Nodyn Golygyddol
Cynefin
Manon Awst
27 Mai 2021
Cardiau Sgwrsio Cynefin
Celf ar y Cyd
27 Mai 2021
AGORA
Catrin Menai
27 Mai 2021
Brigau Onnen
David Mullin
27 Mai 2021
Cerrig Yfory
GWENBA
27 Mai 2021
Dim Newid
Sioned Jones
27 Mai 2021
The Folk Song We All Know
The Angharad
27 Mai 2021

Rhifyn 4: Golwg Queer

Rhifyn 3: Celf, Bwyd a'r Amgylchedd

Adar mewn Gardd
Jon Gower
3 Mawrth 2021
Bwrdd Sgwrsio
Rhian Davies
5 Mawrth 2021

Rhifyn 2: Celfyddyd mewn Iechyd

Y Saib am Gelf Ysbyty
Zain Amir
28 Hydref 2020
Ble mae Celf Anabledd?
Amanda Wells
28 Hydref 2020
I am Iechyd ac Ll am Lles
M C Davies
28 Hydref 2020
Cysur yn y pethau bychain
Angela Maddock
28 Hydref 2020
Celf er Lles
Maria Hayes
28 Hydref 2020
Adnoddau Addysg: Clytwaith Chweongl
Becky Adams
10 Tachwedd 2020

Rhifyn 1: Mae Bywydau Du o Bwys