Archwilio

Natur a’r Amgylchfyd

Mae natur a’r byd o’n cwmpas wedi ysbrydoli cenedlaethau o artistiaid dros y canrifoedd. Ers y 17eg Ganrif mae tirluniau wedi bod yn thema hynod boblogaidd yn y byd celf, yn ein cysylltu â lleoliad penodol, a chreu ymdeimlad o gartref neu gynefin.

Wrth i’r byd o’n cwmpas newid mae celf gyfoes yn aml wedi rhoi llais i faterion amgylcheddol. Adrodd hanes heddiw fydd artistiaid, a chynnig naratif i’n profiadau. Felly sut mae celf yn codi ymwybyddiaeth o’r peryglon sy’n wynebu’r blaned? All celf ein gorfodi i ailfeddwl sut ydyn ni’n ei thrin hi?

Mae’r detholiad o weithiau celf isod yn edrych ar effaith pobl ar ein byd, a’r ffyrdd y mae artistiaid cyfoes wedi ymateb i natur a’r amgylchfyd.


Gweithiau celf

CRABTREE, Jack
© Jack Crabtree/Amgueddfa Cymru - Museum Wales
PERRY, Mike
© Mike Perry/Amgueddfa Cymru
ARNATT, Keith
© Ystâd Keith Arnatt. Cedwir Pob Hawl. DACS 2024/Amgueddfa Cymru
AKOMFRAH, John
© Smoking Dogs Films, Cedwir Pob Hawl. DACS 2024/Amgueddfa Cymru
NASH, David
© David Nash. Cedwir Pob Hawl. DACS 2024/Amgueddfa Cymru
HEPWORTH, Barbara
© Bowness/Barbara Hepworth/Amgueddfa Cymru - Museum Wales
SEAR, Helen
© Helen Sear. Cedwir Pob Hawl. DACS 2024/Amgueddfa Cymru
JOHNSON, Nerys
© Nerys Johnson Estate/Amgueddfa Cymru - Museum Wales
BAUMGARTNER, Christiane
© DACS 2024/Amgueddfa Cymru
HOWARD-JONES, Ray
© Nicola Howard-Jones/Amgueddfa Cymru

Erthyglau


Dysgu