Archwilio

Crefydd a Chredoau

Ers canrifoedd mae gwahanol grefyddau a chredoau ar draws y byd wedi mynegi eu syniadau drwy gelf, ac artistiaid yn defnyddio gwahanol gyfryngau, cysyniadau a thechnegau i greu eu gwaith.

Mae credu mewn rhywbeth neu rywun yn golygu rhoi ffydd neu hyder yn ei fodolaeth. Er y gall hyn fod yn brofiad personol, a yw cymuned, cyfeillgarwch a chalon yn bwysig hefyd?

Bydd nifer o artistiaid yn troi at grefydd a chredoau i drafod eu teimladau a’u syniadau eu hunain. O ffoi rhag rhyfel ac erledigaeth, i bererindota ac offrymu, a phortreadu seremonïau a gwasanaethau, mae artistiaid yn aml yn cyfeirio at wahanol brofiadau o grefydd a chredoau yn eu gwaith.

Edrychwch ar y gweithiau celf isod – sut fyddan nhw’n portreadu straeon, profiadau, a syniadau gwahanol grefyddau a chredoau’r byd?
 


Gweithiau celf

HERMAN, Josef
© Estate of Josef Herman/Amgueddfa Cymru - Museum Wales
BRUGUERA, Tania
© ARS, NY and DACS, London 2023/Amgueddfa Cymru - Museum Wales
CURNEEN, Claire
© Claire Curneen/Amgueddfa Cymru-Natioanl Museum Wales
ARTHUR, Olivia
© Olivia Arthur/Magnum/Amgueddfa Cymru - Museum Wales
MARKOSIAN, Diana
© Diana Markosian/Amgueddfa Cymru - Museum Wales
LLOYD JONES, Mary
© Mary Lloyd Jones/Amgueddfa Cymru - Museum Wales
TILSON, Joe
© Joe Tilson. All rights reserved, DACS 2023/Amgueddfa Cymru - Museum Wales
ANDREWS, Michael
© The Estate of Michael Andrews/Tate Images/Amgueddfa Cymru - Museum Wales
JONES, David
© Artist Estate / Bridgeman
, Geng Xue
© Geng Xue/Amgueddfa Cymru - Museum Wales