Archwilio

Cymru a Chymreictod

Mae gan bob un ohonom brofiad a pherthynas wahanol â Chymru. Yn gartref ac yn gynefin, hunaniaeth neu gysyniad, mae perthyn i Gymru yn cynnig cysur i nifer. Ond a ydyn ni’n gor-ramanteiddio? Oes mwy i Gymru nag edrych ar hen hanes?

 

Mae’r detholiad o weithiau isod yn edrych ar y ffyrdd y mae Cymru wedi’i phortreadu gan artistiaid cyfoes. Sut mae’r portread o Gymru heddiw yn wahanol i Gymru’r gorffennol? Pa ddiwylliannau sy’n Gymreig eu hanfod? 

Mae Cymru wedi newid ac esblygu dros y canrifoedd, ond mae yna elfennau sy’n codi’u pen dro ar ôl tro yn y gweithiau sy’n portreadu Cymru a Chymreictod sef brwydrau’r bobl, a’r ymdeimlad o berthyn, hiwmor a chymuned.

Beth yw’r ots gennych chi am Gymru? Pa weithiau eraill y gallwn ni eu hychwanegu i’r rhestr isod?


Gweithiau celf

FORD, Laura
© The Artist/Amgueddfa Cymru - Museum Wales
WILLIAMS, Bedwyr
© Bedwyr Williams/Amgueddfa Cymru
WILLIAMS, John Kyffin
© The National Library of Wales/Amgueddfa Cymru - Museum Wales
CHAMBERLAIN, Brenda
© Brenda Chamberlain/Amgueddfa Cymru - Museum Wales/Reuven Jasser
Howell, Catrin
© Catrin Howell/Amgueddfa Cymru
TRIVEDY, Daniel
© Daniel Trivedy/Amgueddfa Cymru - Museum Wales
DAVIES, Paul
© Paul Davies/Amgueddfa Cymru - Museum Wales
SCHNEIDERMANN, Clémentine & JAMES, Charlotte
© Clémentine Schneidermann and Charlotte James/Amgueddfa Cymru - Museum Wales
LLOYD JONES, Mary
© Mary Lloyd Jones/Amgueddfa Cymru - Museum Wales

Erthyglau


Dysgu