Archwilio

Gwleidyddiaeth, Protest ac Ymgyrchu

Mae gwleidyddiaeth, protest ac ymgyrchu yn rhan annatod o’n cymdeithas, all ein huno a’n rhwygo ar wahân. Mae gan bob un ohonom farn am y byd o’n cwmpas a chanfod ffyrdd i ddathlu neu frwydro yn ei erbyn. Gall enwogion, digwyddiadau ddoe a heddiw, ymdeimlad o gyfiawnder a chydraddoldeb, a nifer o agweddau eraill ein bywydau, lywio’n barn a’n safbwynt.

O rannu barn a herio’r drefn, i godi ymwybyddiaeth a dylanwadu polisi, gall pawb gael effaith ar y byd o’n cwmpas. Gall barn gyhoeddus newid ac addasu gydag amser, felly pa rannau o gymdeithas heddiw fydd yn wahanol yn y dyfodol?

Mae’r detholiad hwn o weithiau celf yn edrych ar wleidyddiaeth, protest ac ymgyrchu drwy lygaid artistiaid cyfoes. Sut mae gwleidyddiaeth yn dylanwadu ar gelf, a sut all artistiaid ddefnyddio celf i brotestio a mynegi barn?

Edrychwch ar y detholiad isod; sut mae’r gweithiau celf hyn yn herio’n dealltwriaeth o’r byd o’n cwmpas?


Gweithiau celf

GARNER, David
© David Garner /Amgueddfa Cymru - Museum Wales
JONES GRIFFITHS, Philip
© Philip Jones Griffiths/MAGNUM/Amgueddfa Cymru
Suttie, Angus
© Ystâd y diweddar Angus Suttie/Amgueddfa Cymru
DEWE MATHEWS, Chloe
© Chloe Dewe Mathews/Amgueddfa Cymru - Museum Wales
TREHARNE, Nick
© Nick Treharne/Amgueddfa Cymru - Museum Wales
BURTON, Alice Mary
© Alice Mary Burton/Amgueddfa Cymru - Museum Wales
BOGHIGUIAN, Anna
© Anna Boghiguian/Amgueddfa Cymru - Museum Wales
REGO, Paula
Paupers Press
©Ostrich Arts Ltd/Amgueddfa Cymru - Museum Wales
LANGE, Dorothea
© Dorothea Lange/Amgueddfa Cymru - Museum Wales
McNicoll, Carol
© Carol McNicoll/Amgueddfa Cymru - Museum Wales

Erthyglau


Dysgu