Archwilio

Ein Byd

Rydyn ni’n byw mewn byd mwy eang nag erioed o’r blaen. Gallwn ni groesi’r lli, hedfan drwy’r awyr, a chyrraedd rhywle cwbl wahanol gyda chlic ar fotwm. Gallwn ni siarad â rhywun ben draw’r byd mewn mater o eiliadau wrth deipio neges, tynnu llun, neu wneud galwad fideo.

Mae artistiaid wedi’u hysbrydoli ers canrifoedd gan symud pobl a chysylltu straeon ym mhedwar ban byd. Boed yn achos teithio, gwaith, gwrthdaro neu drychineb, mae artistiaid yn edrych ar sut fyddwn ni’n dewis, neu’n cael ein gorfodi i symud, a sut fyddwn ni’n gadael ein hôl ar y byd o’n cwmpas.

O deithio’r moroedd i berfformio ar lwyfannau’r byd, mae’r detholiad o weithiau celf isod yn dangos sut mae’n byd yn newid yn barhaus.
 


Gweithiau celf

MARKOSIAN, Diana
© MARKOSIAN, Diana/Amgueddfa Cymru - Museum Wales
KANDINSKY, Vasilii
© Amgueddfa Cymru
Casanovas, Claudí
© Casanovas, Claudí/Amgueddfa Cymru - Museum Wales
ARNOLD, Eve
© Eve Arnold/Magnum/Amgueddfa Cymru
HODGKIN, Howard
© The Estate of Howard Hodgkin. Cedwir pob hawl. DACS 2023/Amgueddfa Cymru
PACHPUTE, Prabhakar
© Courtesy of the artist and Experimenter, Kolkata/Amgueddfa Cymru
RIBEIRA, Lua
© Lua Ribeira/Magnum/Amgueddfa Cymru
KUBARKKU, Mick
© Mick Kubarkku/Asiantaeth Hawlfraint. Trwyddedwyd gan DACS 2023/Amgueddfa Cymru
WILSON, Mo
© Mo Wilson/Amgueddfa Cymru
KEYWORTH, Sophie
© KEYWORTH, Sophie/Amgueddfa Cymru - Museum Wales

Erthyglau