Archwilio

Pobl, Cymdeithas a Hunaniaeth

Mae gan bawb ei hunaniaeth ei hun. Y traddodiadau fyddwn ni’n eu dathlu, y cymunedau rydyn ni’n rhan ohonyn nhw, ein hiaith, ein cartref a’n magwraeth – gall unrhyw beth siapio pwy ydyn ni a’n hunaniaeth. Rydyn ni hefyd yn cael ein tynnu at fywyd cymdeithasol, at gymuned, at y bobl o’n cwmpas. 


 Mae pawb hefyd yn unigryw – mae gennym farn, syniadau a phrofiadau gwahanol. Felly beth yw’r gwahaniaeth rhwng ein profiad personol a thorfol o hunaniaeth? A sut allwn ni ddathlu’r hyn sy’n ein gwneud yn wahanol?
 

Mae’r detholiad celf isod yn dangos sut mae artistiaid yn portreadu pobl, cymdeithas a hunaniaeth, a sut mae’r digwyddiadau o’n cwmpas yn siapio’n cymunedau.
 


Gweithiau celf

MORRIS, Cedric
© Artist Estate / Bridgeman
WALKER, Caroline
© Caroline Walker/Amgueddfa Cymru
RODNEY, Donald Gladstone
© RODNEY, Donald Gladstone/Amgueddfa Cymru - Museum Wales
CHERNYSHEVA, Olga
© CHERNYSHEVA, Olga/Amgueddfa Cymru - Museum Wales
FINNEMORE, Peter
© Peter Finnemore/Amgueddfa Cymru
Davies, Lowri
© Lowri Davies/Amgueddfa Cymru - Museum Wales
HURN, David
© David Hurn/Magnum/Amgueddfa Cymru
DAVEY, Sian
© DAVEY, Sian/Amgueddfa Cymru - Museum Wales
IWANOWSKI, Michal
© IWANOWSKI, Michal/Amgueddfa Cymru - Museum Wales
JONES GRIFFITHS, Philip
© Philip Jones Griffiths/Magnum/Amgueddfa Cymru

Erthyglau


Dysgu