Beth yw Celf ar y Cyd?

Pori drwy’r Gweithiau Celf

Oriel Celf Gyfoes Genedlaethol i Gymru

Mae Celf ar y Cyd yn rhoi mwy fyth o fynediad i casgliad celf cenedlaethol Amgueddfa Gymru.⁠ Mae'n rhan o Oriel Celf Gyfoes Genedlaethol i Gymru (OCGGC) – menter newydd, gyffrous i rannu'r casgliad ledled y wlad.


Thema dan sylw

Pobl, Cymdeithas a Hunaniaeth

Mae gan bawb ei hunaniaeth ei hun. Y traddodiadau fyddwn ni’n eu dathlu, y cymunedau rydyn ni’n rhan ohonyn nhw, ein hiaith, ein cartref a’n magwraeth – gall unrhyw beth siapio pwy ydyn ni a’n hunaniaeth. Rydyn ni hefyd yn cael ein tynnu at fywyd cymdeithasol, at gymuned, at y bobl o’n cwmpas. 
Hunanbortread, MORRIS, Cedric (1889-1982)
© Artist Estate / Bridgeman

Erthyglau Diweddaraf

ar Instagram